Fondacija Katalist

nathan@catalystbalkans.org

Ime osnivača/ice 1:

Aleksandra Vesić-Antić

Ime osnivača/ice 2:

Nathan Koeshall

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Andrea Brbaklić

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Nathan Koeshall

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Christopher Worman

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Vesna Bajšanski Agić

Datum osnivanja: 14. 08. 2013.
Forma registracije:

Fondacija

Ključne reči:

Filantropija; crowdfunding; prikupljanje sredstava; upravljanje podacima; transparentnost; razvoj civilnog društva; neprofitno u

Matični broj:

28826818

Misija organizacije:

Pružamo podatke i tehnologiju za digitalnu transformaciju ekosistema filantropije u zemljama Zapadnog Balkana

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

PIB - poreski identifikacioni broj:

108190899

Polje rada / delatnost organizacije:

Razvoj filantropije; prikupljanje sredstava; crowdfunding; upravljanje znanjem; izgradnja kapaciteta neprofitnih organizacija

Primarni cilj: Filantropija, Volonterizam i Dodela donacija
Sekundarni cilj: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Skraćeno ime:

Catalyst Balkans

Čime se bavimo:

Pružamo podatke i tehnologiju za digitalnu transformaciju ekosistema filantropije u zemljama Zapadnog Balkana

Šifra delatnosti:

9499

Godišnji budžet: 0.00
Grad:

Beograd

Telefon:

+381 11 4057511

Finansijski izveštaji:
Godina: 2018
Direktni programski troškovi: 0.00
Donacije: 32996452.99
Donacije domaćih fondacija/ udruženja: 0.00
Donacije kompanije: 0.00
Donacije pojedinca: 0.00
Donacije stranih fondacija / udruženja: 0.00
Donacije stranih vlada: 0.00
Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi: 0.00
Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine: 0.00
Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove: 0.00
Ostale donacije: 0.00
Ostali operativni troškovi: 0.00
Ostali prihodi: 50460.20
Ostali troškovi: 0.00
Prihodi od države i lokalne samouprave: 0.00
Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine: 85967.54
Prihodi od nefinansijske imovine: 0.00
Prihodi od roba / proizvoda: 0.00
Prihodi od usluga: 0.00
Prihodi od članarina: 0.00
Programski prihodi/naknade: 0.00
Programski prihodi/Prihodi od usluga/Prihodi od prodaje robe: 0.00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0.00