Program

"Nevladina organizacija MicroFinS"

+381112083688

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

17330292

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102175729

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Saša-Braco Dimitrovski