Program

"Nevladina organizacija MicroFinS"

+381112083688

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

17330292

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102175729

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Saša-Braco Dimitrovski

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

10104000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

0.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

49560000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

0.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

35816000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

1000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00