Program

Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU "JUTA" Beograd

+381113228686

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

07008511

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

PU "JUTA" Beograd

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

101823808

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Seničić