Друштво физичара Ниш Popuni svoj profil

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragoljub Dimitrijević

Matični broj:

07324251

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

PIB - poreski identifikacioni broj:

102255823

Šifra delatnosti:

9412

Grad:

Niš-Palilula

Telefon:

+38118533015

Finansijski izveštaji: