Program

Друштво физичара Ниш

+38118533015

Niš-Palilula

Opšti podaci

Matični broj:

07324251

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102255823

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragoljub Dimitrijević