Program

Opšti podaci

Datum osnivanja:

27. 03. 2019.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28277962

Naziv delatnosti:

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Skraćeno ime:

Donorum

Šifra delatnosti:

6202

Godišnji budžet:

0.00

PIB - poreski identifikacioni broj:

111355023

Program

Čime se bavimo:

Uspostavljanje logističkog sistema između donatora hrane i korisničkih organizacija kroz organizaciju raznih vidova panela, aktivnosti za prikupljanje sredstava, događaja i predavanja, kao i kroz uspostavljanje aplikacije za svakodnevno praćenje dostupnosti viškova hrane.

Polje rada / delatnost organizacije:

9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
6202 - Konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija

Misija organizacije:

Udruženje Donorum je inicijativa mladih ljudi da kroz online platformu olakšaju proces preraspodele viškova hrane, kako bi ona na najlakši i najbrži način stigla do socijalno najugroženijih.

Primarni cilj:

Poljoprivreda, Hrana, Ishrana

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Ključne reči:

Aplikacija, narodne kuhinje, smanjenje gladi, smanjenje otpada hrane, cirkularna ekonomija

Ljudi

Koje su ključne strategije pomoću kojih organizacija planira da ostvari svoj cilj?:

aznih vidove panela, aktivnosti za prikupljanje sredstava, događaja i predavanja;
Uspostavljanje aplikacije za svakodnevno praćenje dostupnosti viškova hrane;
Stupanje u kontakt sa potencijalnim korisničkim organizacijama i kompanijama-donatorima radi korišćenja aplikacije;
Stupanje u kontakt sa potencijalnim korisničkim organizacijama i kompanijama-donatorima radi korišćenja aplikacije;
Angažman prvenstveno svojih članova, ali i stručnih spoljnih saradnika na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva Udruženja;
Pružanje materijalnje i logističke podrške pri organizaciji transporta prilikom prikupljanja hrane;
Rad i saradnja sa drugim organizacijama na uspostavljanju zakonske regulative u oblasti upravljanja viškovima hrane;
Saradnja sa drugim organizacijama (donatorima i korisnicima) u uspostavljanju nezavisne aplikacije ili sistema radi boljeg upravljanja viškovima hrane;
Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
Organizacija društveno-korisnih i humanitarnih akcija;
Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima

Koje su sposobnosti organizacije u postizanju svog cilja?:

Kroz rad kreativnih i stručnih mladih ljudi koji ulažu svoje profesionalne veštine, Donorum spaja kompanije i neprofitne organizacije kroz detaljno planiranu implementaciju svih delova procesa donacija hrane.

Koji cilj organizacija planira da ostvari?:

Implementacija aplikacije i šireg sistema na donacije u okviru trgovinskih lanaca i formalnih organizacija koje se bave problemima ekonomski ugroženih sugrađana unutar Beograda, a nakon toga i primena na donacije lokalnih zajednica (u okviru Beograda i drugih gradova), poljoprivrednika, pekara i restorana.