Program

Privredna komora Beograda

+381112641355

Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Matični broj:

07002785

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

100045959

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milivoje Miletić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dragica Radosavljević

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

19312000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2752000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

5069000.00

Prihodi od usluga:

13884000.00

Prihodi od članarina:

331808000.00