Program

Crveni krst Srbije

+381112620616

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

07002726

Naziv delatnosti:

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

Šifra delatnosti:

8899

PIB - poreski identifikacioni broj:

100067064

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vesna Milenović

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

290322000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

6132000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

26916000.00

Prihodi od usluga:

29030000.00

Prihodi od članarina:

15000.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

308967000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

3352000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

24099000.00

Prihodi od usluga:

33446000.00

Prihodi od članarina:

2000.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

244202000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

24335000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

24798000.00

Prihodi od usluga:

48356000.00

Prihodi od članarina:

2000.00