Program

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

+381648703300

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

07044771

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

SKGO

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100043725

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Đorđe Staničić

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

201694000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

166000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

1286000.00

Prihodi od članarina:

78139000.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

151074000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

1576000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

6659000.00

Prihodi od članarina:

71966000.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

205708000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2886000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

1002000.00

Prihodi od članarina:

80168000.00