Program

Privredna komora Vojvodine

+381214803700

Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

08043574

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Skraćeno ime:

PKV

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

100459710

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Boško Vučurević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Jovan Vujičić

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

59000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

31310000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

27490000.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

99992000.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

0.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

31106000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

26991000.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

93936000.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

5000000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

59764000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

21267000.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

109760000.00