Program

Fond za humanitarno pravo

+381113232454

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

06421458

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

FHP

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100154883

Program

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Nataša Kandić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Iavor Rangelov

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Florence Hartmann

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Tihomir Loza

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 3:

Nataša Kandić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 4:

Ivanka Kostić

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

118386000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

5845000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

10000.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

112142000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

1911000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

264000.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

111717000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

8003000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00