Program

"Trag fondacija"

+381113284605

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

17522663

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"Trag"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

103208903

Program

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Aco Divac

Ime osnivača/ice 2:

Snežana Stojanović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branislav Ivin

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dubravka Velat

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Miša Lukić

Ime osnivača/ice 3:

Dubravka Velat

Ime osnivača/ice 4:

Mia Vukojević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 3:

Biljana Stepanović Milošević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 4:

Aleksandra Vesić-Antić

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

266919000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

42499000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

1670000.00

Prihodi od usluga:

2284000.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

285937000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

10261000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

458000.00

Prihodi od usluga:

2933000.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

158725000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

3120000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

2150000.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00