Program

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA NOVI SAD

+381214802088

Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

08034494

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Skraćeno ime:

RPK NOVI SAD

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

100277035

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Lukač

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

675000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2307000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

786000.00

Prihodi od usluga:

4283000.00

Prihodi od članarina:

74220000.00