Program

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

07093977

Naziv delatnosti:

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Šifra delatnosti:

7219

PIB - poreski identifikacioni broj:

101736673

Program

Ljudi

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

53005000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

4660000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

14941000.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

74644000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

10278000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

15811000.00

Prihodi od članarina:

0.00