Program

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija "Lokal pres" Kragujevac

+38134362871

Kragujevac

Opšti podaci

Matični broj:

17393090

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Skraćeno ime:

PU "Lokal pres"

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

101042192

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Snežana Milošević