Program

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija "Lokal pres" Kragujevac

+38134362871

Kragujevac

Opšti podaci

Matični broj:

17393090

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Skraćeno ime:

PU "Lokal pres"

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

101042192

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Snežana Milošević

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

12078000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

5521000.00

Prihodi od članarina:

894000.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

12474000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

143000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

5551000.00

Prihodi od članarina:

853000.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

12849000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

574000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

2019000.00

Prihodi od članarina:

624000.00