Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija "Lokal pres" Kragujevac Popuni svoj profil

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Snežana Milošević

Matični broj:

17393090

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

PIB - poreski identifikacioni broj:

101042192

Skraćeno ime:

PU "Lokal pres"

Šifra delatnosti:

9411

Grad:

Kragujevac

Telefon:

+38134362871

Finansijski izveštaji: