Program

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA

Beograd

Opšti podaci

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17308068

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

Godišnji budžet:

0.00

PIB - poreski identifikacioni broj:

101368799

Program

Čime se bavimo:

Zastita dobrobiti zivotinja i zastita zivotne sredine

Polje rada / delatnost organizacije:

/

Misija organizacije:

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Kroz javno zastupanje, utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Primarni cilj:

Životinje

Sekundarni cilj:

Poljoprivreda, Hrana, Ishrana

Ključne reči:

Životinje, deca, mladi, obrazovanje, priroda, dobrobit prirode, ishrana, ekologija, etika

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragana Tar

elvir.burazerovic@orca.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Elvir Burazerović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

dr Nevena Vučković Šahović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Dušan Bajec

Finansije

Godina:

2017

Direktni programski troškovi:

12147962.00

Donacije:

23736000.00

Donacije domaćih fondacija/ udruženja:

3562474.00

Donacije kompanije:

200000.00

Donacije pojedinca:

33320.00

Donacije stranih fondacija / udruženja:

19940206.00

Donacije stranih vlada:

0.00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi:

1899000.00

Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine:

-185000.00

Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove:

-0.77

Ostale donacije:

0.00

Ostali troškovi:

0.00

Ostali operativni troškovi:

2999874.00

Ostali prihodi:

0.00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1879159.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2084000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od roba / proizvoda:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00

Programski prihodi/naknade:

0.00

Programski prihodi/Prihodi od usluga/Prihodi od prodaje robe:

0.00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

258496.00

Finansije

Godina:

2017

Donacije:

23736000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

2084000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2016

Donacije:

19609000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

257000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

22248000.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

293000.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

6000.00

Prihodi od članarina:

0.00