Program

ZADRUŽNI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH I STOČARSKIH ZADRUGA UZGAJIVAČI SVINJA TOMAŠEVAC

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

20149663

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Skraćeno ime:

ZADRUŽNI SAVEZ UZGAJIVAČI SVINJA TOMAŠEVAC

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

104364576

Program

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BANAT FARMA TOMAŠEVAC

Ime osnivača/ice 2:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NAGY RET , DOROSLOVO

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branislav Radu

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Robert Holo

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Branko Velkovski

Ime osnivača/ice 3:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA I FARMA ZA UZGOJ I REPRODUKCIJU SVINJA ELITA KAČAREVO, BORISA KIDRIČA 74 - U LIKVIDACIJI

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 3:

Milan Ajder

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 4:

Lazika Mojin

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

0.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

0.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00