Program

POSLOVNO UDRUŽENJE STAMBENIH PREDUZEĆA "STANOGRADNJA",Novi Sad

+381216624111

Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

08121591

Naziv delatnosti:

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Šifra delatnosti:

9411

PIB - poreski identifikacioni broj:

100239662

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Sava Drakulić

Finansije

Godina:

2014

Donacije:

0.00

Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine:

0.00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0.00

Prihodi od usluga:

0.00

Prihodi od članarina:

0.00