Podaci o organizaciji

Pregled
Fajl mora biti manji od 2 MB.
Dozvoljeni tipovi fajlova: gif jpg jpeg png.
Registracioni broj u APR-u - Matični broj
Broj registracije u poreskoj upravi - PIB
Pravna forma registracije organizacije
Adresa
Morate ubaciti link koji u sebi sadrži http:// ili https:// npr. https://catalystbalkans.org
Morate ubaciti link koji u sebi sadrži http:// ili https:// npr. https://www.facebook.com/CatalystBalkans
Ciljevi
Izaberite primarni cilj iz padajućeg menija
Pravni podaci
Fajl mora biti manji od 10 MB.
Dozvoljeni tipovi fajlova: txt rtf pdf doc docx odt.
Zaposleni
Odnosi se na zaposlene po ugovoru o delu, autorskom ugovoru i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima